ResultTOPPERS

XII (2016 - 2017)

JILL GADA 92.15%
PRERAK GOR 89.84%
HINAL BHANUSHALI 89.07%

BOOK KEEPING

HINAL BHANUSHALI 99
DHRUV PARIKH 98
JIGNA SEILANKI 98
KINAL DUSHI 97
HARSH DHARAMSHI 97
PRERAK GOR 97
KAJAL GANDHI 96
CHIRAYU THAKKAR 95
RAJ GANDHI 95
HETAL SACHADE 95
VIDDHI THAKKAR 95
ANKITA MANSATTA 94
JILL GADA 94
BHAVARTH SHAH 94
CHARMI GANDHI 94
VIHIR SATRA 94
RUDRI SAHITA 94
MANUSHI GANDHI 93
SALONI DAFTARY 92
VATSAL PATEL 91
RAHIL SHAH 91
SMIT GALA 91
PRATIK 91
ALISHA PANCHAL 90
YASH VORA 90
KRINA DOSHI 90
AVI JAIN 89
DIVYA GOWDA 89
PRACHI MEHTA 88
JAMES GONSALVES 88
JEET THAKKAR 88
JILL DEDHIA 87
VIRAL RAJGOR 87
HARSHIT BHEDA 87
YASH NAGDA 86
PRANALI DELIWALA 85
STEPHEN VAITHARA 85

MATHS

ANKITA MANSATTA 98
JILL GADA 98
RAJ GANDHI 95
PRERAK GOR 94
BHAVARTH SHAH 94
MANUSHI GANDHI 93
SALONI DAFTARY 90
KRINA DOSHI 90
VINIT KESHWANI 87
HANAL BHANUSHALI 86
VIHIR SATRA 85

ECONOMIC

PRERAK GOR 93
SMIT GALA 93
ALISHA PANCHAL 92
HARSH DHARAMSHI 91
DHRUV PARIKH 89
DIVYA GOWDA 89
MANUSHI GANDHI 89
HINAL BHANUSHALI 89
HETAL SACHADE 89
KAJAL GANDHI 89
STEPHEN VAITHARA 88
RAJ GANDHI 88
JIGAR ZALA 88
HARSHIT BHEDA 87
SALONI DAFTARY 86
RUDRI SAHITA 86
RAHIL SHAH 86
DIMPLE JETHWA 85

O.C.

DHRUV PARIKH 94
JILL GADA 93
MANUSHI GANDHI 92
HINAL BHANUSHALI 91
BHAVARTH SHAH 90
KAJAL GANDHA 90
KRINA DOSHI 90
MONALI CHATALIA 89
PRANALI DELIWALA 89
ALISHA PANCHAL 88
HETAL SACHADE 88
STEPHEN VAITHARA 88
RAJ GANDHI 87
KINAL DOSHI 86
PRERAK GOR 86
VINIT KESHWANI 85
PRACHI MEHTA 85
DIVYA GOWDA 85
CHARMI GANDHI 85

S.P.

KARINA TANNA 91
DHYAN OODECHA 87
RAHIL SHAH 87
HETAL SACHADE 86
PRATIK 85

HINDI

MANUSHI GANDHI 88
ALISHA PANCHAL 88
KINAL DOSHI 88
AVI JAIN 87
HARSH DHARAMSHI 85

ENGLISH

JILL GADA 90
KINAL DOSHI 88

TOPPERS

XII (2015 - 2016)

HARDIK CHHEDA 91.54%
HEENA SAVLA 90.92%
URMILA VAVIYA 90.61%

Our Results -XII (S.Y.J.C)

Aggregate Topper 92.46%
Book - keeping 100%
Mathematics 98.00%
Economics 92.00%
Organisation of Commerce 93.00%
Secretarial Prctice 92.00%


Our Results -T.Y.B.Com

Financial Accounting 96.00%
Costing & Auditing 92.00%
Management Accounting 99.00%
Taxation 95.00%
Economics 92.00%


Our Results -T.Y.BMS

SEM - V

Financial Management 90.00%

SEM - VI

Operational Research 96.67%
IAPM 86.67%
International Financial 83.33%


Our Results -T.Y.BAF

SEM - V

Management Accounts -II 100.00%
Taxation 96.67%
Financial Accounting - V 96.67%
Financial Accounting - VI 93.33%
Cost Accounting 93.33%

SEM - VI

Financial Accounting - VII 96.67%
Financial Accounting - VIII 90.00%
Cost Accounting 91.67%


Our Results -T.Y.BBI

SEM - V

Financial Reporting Analysis 100.00%